Akutpakke til sundhedsvæsenet er på plads

Gitte Nielsen

Den nye akutpakke skal blandt andet gøre det nemmere for udenlandsk sundhedspersonale, at få lov til at arbejde i Danmark.

Regeringen og regionerne er onsdag aften blevet enige om en akutpakke for sundhedsvæsenet. Denne er herefter blevet præsenteret torsdag formiddag.

Aftalen skal gælde i to år og indeholder en række målsætninger for de pressede sygehuse.

Blandt andet skal ventelisterne nedbringes. Dette skal ske ved, at sygehusene skruer op for aktiviteten og gennemfører flere operationer.

Aftalen lægger derudover også op til, at udredningsretten skal normaliseres så patienterne igen vil blive undersøgt og få svar på hvad de fejler, indenfor 30 dage.

Det forholder sig anderledes med behandlingsgarantien som for nuværende er forlænget. Det betyder at sundhedspersonalet har 60 dage til at behandle de ting, som for eksempel ikke er livstruende.

Der er mangel på hænder ude på de danske sygehuse. For at kunne løse dette problem så skal denne akutpakke gøre det nemmere for udenlandsk personale at arbejde i Danmark.

Ligeledes ønsker regeringen og regionerne, at de læger, der har forskningsarbejde på sygehusene, skal forske mindre og have mere kontakt til patienterne.

Luftfoto fra marts 2019

Akutpakke lemper sprogkrav

Regeringen og regionerne indgår en aftale som skal være med til at nedbringe ventetiderne på sygehusene. Dette skal blandt andet ske ved at lempe på de sprogkrav der er for sygeplejersker fra tredjelande.

Det fremgår af aftalen for en akutpakke for sundhedsvæsnet. Denne er parterne blevet enige om og den er dermed blevet præsenteret torsdag.

Der er afsat to millioner kroner frem til 2024 til denne aftale. Det administrative arbejde vil blive begrænset i denne tidsperiode.

Desuden vil regeringen fremsætte et lovforslag om midlertidigt, at forlænge retten til udvidet frit sygehusvalg til behandling i somatikken fra 30 dage til 60 dage.

Det skal være med til at give lægerne mulighed for at prioritere de patienter der har mest brug for det.

Flere sygehuse står i en svær situation og de skal tilbage på rette spor. Dette så patienterne kan blive hurtigere behandlet.

Aftale indgået med privathospitalerne

Tidligere i februar indgik regeringen en aftale med privathospitalerne.

Her lød det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at privathospitalerne i Danmark fremover skal udføre flere behandlinger, på det offentliges regning. Dette er så de lange ventelister der ellers er i sundhedsvæsenet kan nedbringes.

På den måde vil privathospitalerne få mulighed for at udføre specialoperationer, som de ikke førhen har fået lov til at udøve.

Denne aftale er dog på betingelse af, at privathospitalerne i 2023 skal give det offentlige en rabat på 12 procent for behandling. I 2024 skal rabatten falde til 10 procent.