Ambulancer holder i kø foran Supersygehus i Gødstrup

Gitte Nielsen

Ambulancer med patienter som er livsfare må holde i kø ved akutmodtagelsen på sygehuset i Gødstrup. Det kan have kostet liv.

Ambulancer er normalt fritaget for at holde i kø, det slipper de dog alligevel ikke for, når de skal aflevere patienter ved akutmodtagelsen på sygehuset i Gødstrup. Dette gælder også selvom de patienter de har med, er i livsfare.

Ifølge Anders Møllekær som er overlæge, er det situationen ved regionshospitalet og det har angiveligt allerede kostet menneskeliv.

Beretningerne er dybt bekymrende, dette udtaler Morten Freil der er direktør for organisationen Danske Patienter.

De har længe været klar over, at sundhedsvæsenet har været presset. Når presset bevæger sig ind på akutafdelingerne, så bliver det bekymrende. Man må forvente at når patienter er akut syge, så skal de behandles.

Det er endnu ikke blevet bekræftet af ventetiden for ambulancer har været årsag til nogle tabte menneskeliv, men ifølge Morten Freil er der ingen tvivl om, at akutfunktonerne er under pres.

Ambulancer ender i kø med akutte patienter.

Livstruede patienter ender med at blive i ambulancer

Regionshospitalets overlæger melder om ambulancer, som ender med at blive brugt som venteværelser på grund af ressourcemangel.

Det står nu så slemt til på regionshospitalet Gødstrup ved Herning, at akutte patienter i flere tilfælder ender med at må blive liggende i ambulancer ved hospitalet. Dette imens de venter på, at en læge har mulighed for at tilse dem. Dette udtaler overlæge Anders Møllekær.

Patienterne kommer fordi de har behov for hjælp akut og det at ambulancerne skal bruges til de ventende patienter gør, at de er forhindret i at hjælpe andre.

Patientsikkerheden er aldeles truet og det er alvorligt.

Alle taber i denne situation

Regionshospitalet i Gødstrup åbnede op for patienter i februar 2022. Det betyder også at hospitalet endnu ikke har kørt i et år.

Man kan ikke kalde disse udfordringer for børnesygdomme. Ifølge Morten Freil er der minimum en åbenlys årsag til denne kø, som ender med at bringe patienterne i fare.

Dette problem er et spørgsmål om, at der reelt mangler tilstrækkeligt personale. Der mange de rigtige og dermed også rette specialister til at tage sig af patienterne, så der opstår flaskehalse i systemet.

Ib Bjerregaard (V) er medlem af regionsrådet. Han er blevet informeret om disse dannelser af kø på akutmodtagelsens parkeringsplads.

Denne sag kommer på dagsordenen på hospitalsudvalgets møde d. 30 januar. De er dog flere der er enige om, at det kan de ikke vente på. Derfor er der blevet bedt om, at sagen kommer på forretningsudvalgets møde i morgen, tirsdag.

Dette er en glædelig nyhed for direktøren for Danske Patienter. Det glæder ham at problemet for noget opmærksomhed fra beslutningstagerne.