Arresthuse og fængsler fyldt til bristepunktet

Gitte Nielsen

Fængsler er så fyldte at mødelokaler bliver indraget. Dette resulterer i midlertidige suspenderinger af besøgsmuligheder for de indsatte, primært de varetægtsfængslede.

Det er langt fra første gang vi hører om sådanne sager. Derfor har en advokat nu valgt at melde sagen til Ombudsmanden.

Det er ikke acceptabelt i fængsler

Telefonen har vist sig at være rødglødende hos forsvarsadvokaten Jan Schneider, da han i start december modtog et utal af opkald fra klienter. Opkaldende fra klienterne omhandlede at de ikke havde mulighed for at få besøg i Viborg Arrest.

Viborg Arrest har i en periode valgt at placere en arrestant i et af besøgslokalerne. Dette har resulteret i, at de resterende indsatte ikke har haft mulighed, for at kunne få de ugentlige besøg fra deres familier. Disse besøg har de indsatte krav på at få.

Det er primært varetægtsfængslede der er blevet ramt. De er berøvet friheden uden dom og dette bør man være opmærksom på. De har i forvejen kun ret til et besøg om ugen, så det er indgribende over for de folk det er gået ud over. Jan Schneider fortæller at hans klienter er frustrerede over, ikke at have muligheden for at kunne få besøg.

Han mener ikke, at man kan byde de indsatte dette. Man kan derudover heller ikke byde personalet det. Hvis det blot var et enkelt tilfælde der var tale om, så er det til at forstå. Men det er systematisk det der foregår og det er uacceptabelt.

Fænglser
Fængsler, arresthuse og domstolene.

Verdensrekord i varetægtsfængslinger

Problemerne med de overfyldte arresthuse og fængsler skyldes at Danmark har noget nær en verdensrekord i varetægtsfængslinger.

Det kan ses at man holder mange varetægtsfængslede på et forholdsvist spinkelt grundlag. Mange mennesker bliver frifundet i sidste ende og får derefter udbetalt store erstatninger.

Folketingens Ombudsmand oplyser og bekræfter at sagen ligger til behandling på tilsynskontoret.

Domstols kollaps

Domstolene er på randen af et kollaps. Ventetiden er eksploderet de seneste år.

Gerningsmænd går frit rundt i lange perioder og uskyldige sidder i fængsler i årevis. Nedsmeltningen ved de danske domstole er efter total.

I de værste tilfælde går der op mod et år, før der falder dom i de almindelige straffesager. Ventetiden kan være over to år i de mest grelle eksempler på civile sager.

Nikolaj Linneballe der er medlem af Advokatrådet og formand for Procesretsudvalget ser med stor alvor på problemet. Han udtaler at det er alvorligt for retssikkerheden og borgerne, når de skal vente så længe på at komme videre.

Domstolene lever derudover heller ikke op til kravet der nævner en sagsbehandlingstid på 37 i vvv-sager. Disse sager dækker over vold, voldtægt og våben. I nogle af de værste tilfælde er ventetiden tre gange højere end det der reelt er målet.

Domstolene forklarer ventetiderne med aflysninger efter corona og en stor stigning i antal sager samt sygedage.