Arresthuse står tomme: Der mangler betjente

Gitte Nielsen

Regeringen vil bygge nye arresthuse. Der er bare ikke nok betjente til at holde de nuværende åbne.

På trods af en massiv pladsmangel i de danske arresthuse, blev der i 2022 nedlagt omkring 80 pladser. Dette oplyser Kriminalforsorgen, de driver nemlig landets fænglser.

Lukningerne trådte i kraft i november. Dette var som et led i en kriseplan, på grund af mangel på fængselsbetjente.

Flere steder i landet har bemandingen været på et faretruende lavt niveau. Det betyder, at det rent faktisk ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at blive ved med at holde disse afdelinger åbne.

Kriminalforsorgen fortæller at de så ind i et efterår, hvor de manglede så mange betjente, at de blev nødt til at gøre noget drastisk. Det er nemlig drastisk at lukke nogle pladser, samtidig med, at man mangler mange pladser. Men sikkerheden i alle arresthuse kommer først.

Beslutningen betyder, at flere arresthuse i Danmark står tomme. Andre steder i landet er der så stor overbelægning, at der bor flere indsatte i den samme celle. Besøgslokaler og motionsrum bliver også inddraget til at kunne opbevare fanger.

Der bliver renoveret for millioner af kroner

Horserød Arrest og Polititorvets Arrest har plads til henholdsvis 31 og 25 fanger. De er dog blevet lukket midlertidigt. Derudover har Kriminalforsorgen udskudt genåbningen af Køge Arrest.

Køge Arrest har siden d. 1 januar 2022 været under en ombygning. Dette fordi man på grund af pladsmangel i fængslerne vil udvide fra 48 pladser til 60 pladser.

Der er budgetteret 22 millioner af skattekroner til denne udvidelse. På nuværende tidspunkt er det dog usikkert, hvornår arresten kan åbne igen. Der er nemlig ikke noget personale.

Det er ærgerligt at der bliver etableret nye gode pladser, som ikke kan bruges fordi der netop ikke er personale nok.

Urealistiske planer for arresthuse

Kriminalforsorgen er underlagt Justitsministeriet. Det betyder også at regeringen er bekendt med, at der ikke er personale nok til at holde de nuværende fænglser i Danmark åbne. Dette er i forvejen et kritisk punkt.

Alligevel har SVM regeringen planer om at de vil bygge et nyt fængsel med plads til 400 fanger og et nyt arresthus med plads til 400 fanger. Dette fremgår af regeringsgrundlaget og en aftale om Kriminalforsorgens økonomi.

Flere mener at disse planer fra regeringens side er urealistiske. Det er de da der ikke er nogle betjente der kan passe fangerne i et nyt fængsel. Derfor giver det ikke mening at åbne både et nyt fængsel og arresthus.