Børnelokkere skal tvinges ud af børns telefoner

Gitte Nielsen

Et nyt lovforslag skal tage kampen op mod børnelokkere.

Det skal være nemmere at straffe voksne, som udsætter børn og unge for seksuelle krænkelser online.

I takt med at flere digitale plaforme såsom Snapchat, Instagram og Messenger er blevet en mere indgroet del af unges hverdag, ja så er børnelokkere i stigende grad, begyndt at rykke ind på børnenes telefoner. Det skal der nu laves om på.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremsætter et lovforslag som kommer med en række initiativer mod digitale krænkelser.

Regeringen forslår at kriminalisere grooming, hvor krænkere typisk tager kontakt til børn og unge på internettet for derefter at manipulere dem og udnytte dem seksuelt.

Det betyder nu at en person fremover vil kunne blive straffet med op til to års fængsel. Hvis denne person opbygger en relation til et barn eller ungt mennesker under 18 år, med det formål at begå et seksuelt overgrev.

Når grooming bliver kriminaliseret, så sender det et signal til børn og unge om, at det aldrig er deres skyld at de bliver udsat for et overgreb. Det er den voksne der har ansvaret og det er derfor også den voksne der skal straffes.

Børnelokkere taber med de helt nye værktøjer

Det nye lovforslag lægger op til, at der ikke længere skal være begået eller forsøgt begået en seksuel handling, men at man faktisk også kan blive straffet hvis der blot er en begrundet mistanke.

Dermed får retssystemet nogle helt nye værktøjer til at håndtere sager med elementer af grooming.

Det betyder forhåbentligt at børn og unge, vælger at bede om hjælp tidligere i processen. Dette før relationen har udviklet sig til et fysisk overgreb eller andre voldsomme digitale krænkelser.

Miriam Michaelsen, advokat og ekspert i digitale krænkelser har i flere år repræsenteret ofre, som har været udsat for digitale krænkelser. I den forbindelse har hun også oplevet at dommere har konkluderet at der ikke har været tale om en strafbar handling. Dette fordi børnene selv har interageret med den voksne.

Tilbage i 2020 blev en idrætslærere frifundet i Østre Landsret for at have voldtaget en 13 årig elev.

En stor sejr

Det er sager om børnelokkere som den ovennævnet som Red Barnet i årevis har kæmpet for at beskytte de danske børn og unge imod.

Derfor giver det nye lovforslag en stor begejstring hos organisationen Red Barnet. De kalder det for et kæmpe fremskridt, der opdaterer lovgivningen til børnenes digitale virkelighed.

Det giver derudover også børn en bedre beskyttelse med overgreb. Dette udtaler Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

Med det her lovforslag omkring børnelokkere understreger vi, at det aldrig vil være barnet der gør noget forkert. Det vil altid være den voksnes ansvar.