Dødelig svamp spreder sig i Danmark

Gitte Nielsen

I Danmark er der konstateret mindst to tilfælde af en invasiv og dødelig svamp.

En patient er blevet inficeret efter fem timer på en hospitalstue.

En dødelig svamp spreder sig lige nu med lynets hast. Den sætter sporer overalt og forvandler de smittede til aggressive zombier. Det lyder som en tv-serie.

I USA advarer sundhedsmyndighederne lige nu om et kraftigt stigende antal af infektioner på landets hospitaler. Dette er på grund af en dødelig svamp med navnet Candida auras.

Den dødelige svamp har spredt sig til alle dele af vende, siden den blev opdaget i 2009. Den er svær at behandle og ifølge det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse, CDC, så dør knap halvdelen af de inficerede indenfor 90 dage.

Den er så invasiv, at hvis den først ses hos en patient, så har den sandsynligvis allerede via sporer spredt sig til vægge og gardiner. Herefter kan den så sprede sig videre til andre patienter.

Den er så hastigt i vækst i USA denne svamp, at CDC i en pressemeddelelse har advaret om en stigende trussel med spredning af svampen i det amerikanske sygehusvæsen.

Dansker smittet med dødelig svamp

I Danmark er der konstateret minimum to tilfælde af gærsvampen.

Den første patient er en 65 årig dansker. I april 2021 blev patienter overflyttet fra et sygehus i udlandet itl en intensivafdeling på et dansk hospital.

Efterfølgende endte en 64 årig patient med at blive smittet, fordi personen i fem timer havde opholdt sig på den stue, hvor den 65 årige havde ligget.

Dette sker selvom stuen forinden var blevet rengjort med klor, pereddikesyre og brintoverilte.

De danske tilfælde er blevet opdaget under coronapandemien. Dette gælder også for den alarmerende vækst i USA. Og smittespredning af svampen fortsætter.

Covid-19 kan spille en rolle

Der er flere forklaringer på, at antallet af amerikanske tilfælde er eksploderet under pandemien.

Den ene forklaring er, at der generelt har været et øget fokus på screening for en dødelig svamp. Den anden forklaring er, at et øget pres under pandemien har været medvirkende. Dette gælder brugen af beskyttelsesudstyr, kitler, masker og handsker. Det var der mangel på flere steder i landet i starten.

Nogle steder er kitler og masker blevet brugt ved behandling af flere forskellige patienter.

Travlhed og mangel på personale på sygehuse har haft stor betydning i forhold til, om alle regler og procedurer i forbindelse med hygiejne bliver overholdt. Det har betydning for spredningen af infektioner bliver mindsket.

Jo færre der er på arbejde på sygehusene, jo mere har de kontakt med patienter på flere stuer. Dermed er der også større risiko for smitte med en dødelig svamp mellem patienter og hospitaler.