Forbrugerrådet vil gøre elpriser gennemskuelige

Gitte Nielsen

Især en ting skal ændres hvis man spørger Forbrugerrådet. De oplever en markant stigning i antal henvendelser fra forbrugere der har problemer.

Man ender med at blive snydt, hvis ikke man forstår sin elregning. Derfor advarer direktøren i Forbrugerrådet tænk.

Når elregningen kommer, så er det faktisk svært for danskerne at vurdere og gennemskue, hvad det reelt er de betaler for. Det skal der laves om på.

Organisationen oplever en markant stigning i antallet af henvendelser fra forbrugere, som har problemer med deres energiselskaber og elregninger.

Hos Ankenævnet er problemerne på energiområdet også steget. Sidste år blev der oprettet mere end dobbelt så mange sager som året før.

Derfor kommer Forbrugerrådet nu med et udspil, som skal fokusere på at gøre det lettere, at gennemskue elpriserne. Der skal dog også gives hårdere straffe for vildledende markedsføring.

Forbrugerrådet vil gøre det nemmere

Der er utallige forskellige begreber og endnu flere ugennemskuelige regnestykker, når det kommer til danskernes elregninger.

Både begreberne og selve regnestykket på elregningerne er svære at forstå for forbrugerne. Dette fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Mads Reinholdt.

Forudsætningen fora t man kan træffe et godt valg er, at man reelt kan forstå hvad det er man kigger på, udtaler Mads.

På din regning kan du støde på begreber som “grøn el, variabel el og timebaseret el”. Nogle af begreberne dækker og de samme ting. I andre tilfælde er de forskellige.

Derfor er der stort behov for en standardisering af disse begreber, så alle forstår hvad der bliver snakket om.

Nogen bliver vejledt forkert

Forbrugerprisportalen elpris.dk hører under Forsyningstilsynet. Denne portal ønskes rettet til.

Ifølge Mads Reinholdt risikerer forbrugere med det nuværende elpris.dk, at de bliver vejledt forkert. Dette således at portalen i nogle tilfælde viser det dyreste tilbud frem for det billigste tilbud.

Der er et behov for, at energiselskaberne og myndighederne får rettet op på dette.

Forsyningstilsynet erkendte i december 2022, at prisportalen kan forbedres. De erkender dog også at portalen lever op til lovgivningens krav om en prissammenligningsportal for el.

Forbrugerrådet Tænk er udkommet med 20 forslag til at sikre, at der kommer en større gennemskuelighed på markedet for energi.

Mange forbrugere ender nemlig i uheldige situationer, hvor de ikke kan få kontakt til deres selskab eller blot får en dårlig service.

Forbrugerrådet Tænk opfordrer stærkt til, at indføre en autorisationsordning på dette område.

Dette er med til at sikre at forbrugerne får den bedste oplevelse og ikke ender i uheldige situationer.