Kræftpatienter i Midtjylland venter på operationer

Gitte Nielsen

Flere kræftpatienter venter længe på operationer i forbindelse med deres kræftsygdom.

Aarhus Universitetshospital kan ikke udelukke, at den ekstra ventetid på operationer har ført til forværring af sygdom.

293 kræftpatienter har i en periode på et år ventet længere på operation på Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) end de burde.

Dette viser en redegørelse fra Region Midtjylland.

Det er tidligere blevet beskrevet at 182 patienter med en svær tarmkræft på Aarhus Universitetshospital har ventet for længe på en operation. Denne periode er fra maj til december 2022.

Men nu med redegørelsen fra regionen, så er der blevet afdækket en længere periode. Nu viser det sig altså, at der over et år er tale om knap 300 personer i stedet.

Frister overskrides

Kræftpatienter har lovkrav på at blive opereret senest to uger, efter det er blevet besluttet, at de skal opereres.

Ifølge redegørelsen fra Region Midtjylland, så er den frist for patienter, der er tilknyttet afdelingen i Aarhus, blevet overskrevet med mellem 1 og 56 dage. Det betyder, at nogen har ventet i op til ti uger på at blive opereret.

For januar og februar i år har kræftpatienter måttet vente omkring 22 dage mere, end hvad der er de angivne maksimale ventetider.

AUH kan ikke udelukke, at den ekstra ventetid til operationerne har medført en forværring af kræftsygdommen hos nogle af de patienter, der har ventet længere end de burde. Dette fremgår af redegørelsen.

Kræftpatienter søger erstatning

Kræftpatienter kan søge erstatning, hvis de ikke længere kan blive opereret fordi de er for syge.

Den første patient har ny søgt om erstatning, som følge af kræftsagen fra Region Midtjylland. Dette fortæller Patienterstatningens direktør Martin Eriksen.

Patienterstatningen afgør, om patienter kan få en erstatning hvis de er kommet til skade, ved sundhedsfaglig behandling eller ved brug af lægemidler.

Myndigheden er ved at udarbejde en plan, for hvordan de skal behandle disse sager.

Myndigheden skal blandt andet samle både jurister og læger.

Der er mangel på sygeplejersker

Ifølge redegørelsen er der tale om komplekse kirurgiske patienter med kræft i mavetarm-regionen, som behandles i højst specialiserede funktioner.

Afdelingen for mave- og tarmkirurgi på AUH er så specialiseret, at det faktisk er det eneste sted i landet, hvor patienter med fremskreden kræft i tarmen kan opereres.

Når nogle af patienterne ikke bliver tilbudt en operation til tiden, så skyldes det hovedsageligt mangel på sygeplejersker på afdelingen. Dette oplyser redegørelsen.

Manglen på sygeplejersker har betydet, at det har været nødvendigt at lukke sengepladser i hele år 2022 på Mave- og Tarmkirurgi afdelingen.