Nyt forslag kan give stort gennembrud

Gitte Nielsen

Det nye forslag er trist for mordere og voldtægtsmænd. Det er dog ualmindeligt godt for dem der er ofre.

Det danske politi er kommet med et nyt forslag og er nu et skridt nærmere på, at få lov til at bruge et nyt efterforskningsværktøj. Et værktøj der i udlandet har været med til at løse en række uopklarede sager.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har sammen med resten af Folketingets partier fremsat et beslutningsforslag. Det går ud på, om man skal arbejde videre med, om genetisk slægtsforskning kan bruges i en efterforskning af de groveste personfarlige forbrydelser. Dette er forbrydelser såsom drab og voldtægt.

Regeringen støtter dette beslutningsforslag.

Justitsministeriet og Rigspolitiet vil i fællesskab undersøge muligheden for at indføre genetisk slægtsforskning.

Beslutningsforslaget udspringer af et borgerforslag.

Forslag skal få prøver til at matche

Selvom politiet er i besiddelse af dna fra en gerningsmand, så betyder prøverne ikke noget, hivs ikke de kan sammenlignes med en reel person.

Derfor har en række efterforskere fra flere af landets politikredse sammen valgt at stille et borgerforslag om, at give politiet lov til at gøre brug af genetisk slægtsforskning. Dette skal gælde i efterforskningen af drab, grov personfarlig kriminalitet og terror.

Det skal ikke forståes på den måde, at politiet skal sammenligne danske dna prøver med internationale databaser. Det betyder at Danmark skal opbygge en frivillig database med deltagelse af omkring 2 til 5 procent at befolkningen.

Det kan betragtes som kontroversielt og er i nogle kritikeres øjne øget overvågning og registrering af danskerne.

Dna skal registreres frivilligt

Hvis genetisk slægtsforskning skal kunne tages i brug, så kræver det en statslig database. En database hvor danskerne skal kunne registrere deres dna frivilligt.

Det er brugbart hvis blot 2 til 5 procent af befolkningen registrerer sig.

Hvis politiet er i besiddelse af en dna profil fra en person, så er det med en slægtssøgning få et bud på en række slægtninge.

Herefter er det muligt at udarbejde et stamtræ med hjælp fra kirkebøger, personregistre og lignende.

Det er et gennembrud

Det bliver betragtet som det største kriminaltekniske gennembrud. Det er større en gennembruddet med fingeraftryk og dna i sig selv, da det blev en mulighed.

I flere lande har genetisk slægtsforskning ført til opklaring af en række ellers uopklarede drab.

Det er muligt at opklare drabs- og voldtægtssager med dette redskab. Både sager der er gamle og nye sager for fremtiden.

Det er et trist forslag for mordere og voldtægtsmænd. Derudover er det dog et utroligt godt forslag for alle ofre og lovlydige borgere i Danmark. Det giver nemlig politiet en række efterforskningsmuligheder, som de ikke ellers har i dag.