Præst lurer på elever i bad: De er helt ned til 14 år

Gitte Nielsen

Skolen afviser at have lagt låg på sagen omkring præst der lurede på elever. Skolens bestyrelsesformand kalder sagen for trist.

Historien peger ind i en større fortælling som præger den katolske kirke.

En katolsk præst, der var ansat på Nielsen Steensens Grundskole og på et gymnasium på Østerbro i København, har i flere tilfældet beluret og berørt flere skolepiger. Dette gælder skolepiger helt ned til 14 års alderen. Dette skriver Berlingske.

I en af tilfældene belurede denne præst nogle piger fra 9 klasse. Dette gjorde han i smug, da de var i bad på en lejrtur. Præsten er senere blevet idømt en bødestraf for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Berlingske bringer også en kritik af skolens håndtering af denne sag.

Præst bliver skånet – det giver kritik

Formand for skolens bestyrelse, Jakob Egeris Thorsen udtaler til TV 2, at skolen har bortvist og politianmeldt den pågældende person samme dag, som de blev gjort bekendt med sagen.

Jakob Egeris Thorsen udtaler også, at de berørte klasser samt deres forældre også er blevet orienteret den samme dag.

Kritikken går dog på, at skolen først har orienterede de øvrige elever og forældre om sagen i juni. Dette er altså næsten to måneder efter, at skolen i april blev gjort opmærksom på sagerne og dermed politianmeldte den pågældende person.

Jakob Egeris Thorsen erkender overfor TV 2 at det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis alle elever og forældre var blevet informeret på et tidligere tidspunkt.

Katolske præster kan fortsætte deres virke

På trods af anklager eller bødestraffe om seksualforbrydelser, så har katolske præster blot kunnet fortsætte deres virke.

Fem katolske præster som enten er blevet idømt straffe i form af bøde eller anklaget for seksualforbrydelser eller krænkende adfærd, har blot kunnet fortsætte deres arbejde i enten Danmark eller udlandet.

En af præsterne havde havde 45 filer med børneporno på den pågældendes computer. En anden har flere gange valgt at belure piger helt ned til 14 år.

To er blevet beskyldt for seksuelle overgreb.

Den katolske kirke i Danmark vedtog i 2011 en beredskabsplan. Her var det afgørende at finde de potentielle krænkere tidligt og dermed udelukke dem fra tjeneste i kirken.

En af de pågældende personer som er polak, har efter en dom for besiddelse af børneporno, blot fundet arbejde i Polen i stedet.

Derudover er der to andre som også er blevet anklaget for at have krænket unge drenge, som fortsat arbejder i Danmark. Der er ikke blevet rejst tiltale mod disse to, da sagerne var forældede da de kom frem, dog har en interne advokatundersøgelse vurderet, at anklagerne var troværdige.