Prisen på fødevarer bliver holdt oppe – Det burde være billigere

Gitte Nielsen

Prisen på mad kunne for længst være blevet billigere. Meget taler for at fødevarer skulle blive billigere, dog varsler 68 procent af butikkerne stadig med stigende priser.

Prisen på fødevarer burde for længst være begyndt at dykke i de danske supermarkeder.

Gennem de sidste mange måneder er priserne på varer såsom korn, sukker og planteolie faldet støt. På det seneste er energi og transportpriserne også faldet.

Det skulle også være slået ud som et prisfald i butikkerne. Det er bare ikke sket endnu. Sådan lyder det fra seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen. Han har mere end 20 års erfaring i branchen.

Han mener at det er en blanding af besindighed og godt købmandsskab. Men det er også sjovere for virkosmheder at hæve prisen, fremfor at sænke den.

De danske priser på fødevarer steg med 2 procent i januar. Sammenligner man med det samme tidspunkt sidste år, så er stigningen oppe og ramme 15 procent.

Det taler for faldende priser også på fødevarer

Stigningen i de globale fødevarerpriser tog til i begyndelsen af 2022. Her var det da krigen i Ukraine pressede prisen på blandt andet korn i vejret.

Krigen har også fået priserne på el, gas, kul og olie til at stige i vejret. Det har gjort så stort set hele madens vej fra jord til bord er blevet gjort meget dyrere.

Der er også en række andre årsager til, at vi ser de dyre priser i supermarkederne. Fælles for alle er, at de er aftaget siden foråret.

Der er flere forklaringer på den prisboble der er nu. De er dog alle langt bedre nu og alle forhold taler for, at vi burde se et vedvarende prisfald.

68 procent af detailhandlen svarede i januar ifølge Danmarks Statistik, at de forventer, at de hæver prisen på fødevarer endnu mere når vi går frem mod foråret.

Der er nogen der holder prisen oppe

Hvis man spørger Henning Otte Hansen, så er der ikke meget tvivl om, at der er virksomheder i slagskæden fra landmænd til supermarkeder, som bevidst vælger at holde igen med at sænke priserne.

Der vil være nogle gode købmænd som vil formå at holde prisen oppe. Der er nok også andre der vil være forsigtige og dermed vil være sikre på, at det er et vedvarende prisfald. Dette er så de ikke sænker priserne for at skulle hæve dem igen.

Hos de største supermarkedskoncerner Coop og Salling Group er deres forklaring den samme. Den dyre mad skyldes de høje priser hos deres leverandører.

Det er et enormt og komplekst arbejde at finde ud af, om der er nogle supermarkeder der tjener mere end de bør gøre.

De fleste madvarer bevæger sig gennem en myriade af underleverandører. Dette er før de ender i supermarkederne.