Sirenen er dit nye varslingssystem

Gitte Nielsen

Det nye varslingssystem Sirenen sender automatisk besked til alle mobiltelefoner i et givent område i tilfælde af fare.

En ny høj, intens lyd samt en besked på din telefon om, at der er fare på færde kommer nu.

Det er det nye varslingssystem som i april blev lanceret af de danske myndigheder. Varslingssystemet bliver også kaldt for Sirenen.

Varslingen dukker helt automatisk op på din telefon, hvis den er tændt og du er i et område, hvor der er opstået en farlig situation.

Dette fortæller direktør i Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg.

Myndighederne advarer borgerne via disse beredskabsmeddelelser og via de fysiske sirener der er rundt omkring i landet.

Det nye system Sirenen går direkte ind på hver borgers mobiltelefon med en høj skinger lyd. I meddelelsen står der hvad der er sket og hvad du skal gøre. På den måde får borgerne hurtigere og bedre information.

Besked om sirenen sendes ud via telemaster

Systemet har fået kaldenavnet efter de cirka 1000 sirener der er opsat på både bygninger og master rundt om i landet.

Sammen med beredskabsmeddelelser på DR og TV2 har de været et centralt redskab, når myndighederne har skulle advare om en farlig situation.

Nu tager myndighederne cell broadcast-teknologi i brug som et supplement. Det er for at de kan nå ud til endnu flere borgere.

Det betyder at myndighederne kan skubbe en advarsel ud via nogle bestemte telemaster. Dermed kan de nå ud til alle telefoner i et givent område.

Denne varsling bliver sendt ud i tilfælde af en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. Dette fremgår af varslingsbekendtgørelsen.

En akut situation kan for eksempel være en brand i en kemisk fabrik, hvor der kan være fare ved indånding af røg. Nu har myndighederne nemt og hurtigt mulighed for at udsende en advarsel.

Det er politiet der afgør hvornår der skal trykkes på denne knap, som advarer borgerne i et givent område.

Sirenen

Test af sirener kommer bag på mange

Første onsdag i maj vil sirenerne blive testet landet over. Dette er så danskerne kan blive mindet om, hvad det er de skal gøre i en nødsituation.

Selvom det hvert år sker den første onsdag i maj, så kommer det stadig bag på mange borgere.

Derfor minder Beredskabsstyrelsen også om, at lydene blot er en test. Mange bliver forskrækkede hvis det ikke er blevet klargjort, at det blot er en test.

Testen foregår så danskerne ved hvad de skal gøre og kan genkende lyden, hvis der en dag skulle være en grund til at Sirenen bliver aktiveret.

Beredskabsstyrelsen modtager også henvendelser fra borger der oplyser, at de ikke kan høre sirenen under den varslede test. Der er dog ingen grund til bekymring, der kan nemlig være flere årsager til dette.

Vindforholdende er meget afgørende for lyden af sirenerne. Derudover kan det også skyldes at man bor et sted, hvor der ikke er sirenedækning.

Styrelsen har et system der sørger for, at der bliver meldt om defekte sirener. Derfor behøver borgerne ikke at være bange.