Sygehuse bliver forsinket og overskrider budgetter

Gitte Nielsen

Ekstra regninger skaber bekymringer

“Med kvalitet som ledestjerne” Med dette motto bliver der i de næste år investeret mere end 41 milliarder kroner i byggerier af sygehuse overalt i landet. Det er dog lang fra kvaliteten men skandaler og problemer, der skaber overskrifter på en del af disse byggeri projekter. I Region Hovedstaden kan Nyt Hospital Hvidovre skrive sig på listen over byggerier med store problemer.

I den seneste statusrapport fremgår det, at byggeriet allerede er to år forsinket. Derudover fremgår det også, at projektet højst sandsynligt ikke vil kunne holde sig indenfor det fastlagte budget.

Det er også kommet frem at Nyt Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland, kan blive forsinket. Derudover har byggeriet overskredet budgettet med minimum 600 millioner kroner.

De ekstra regninger der kommer, vil gå ud over både personale og patienter. Det er der flere der frygter for eksempel Ole Møller Hansen, formand for Yngre Læger i Region Nordjylland.

Han er bekymret for, hvor disse penge skal komme fra. Hans bekymring er, at pengene skal findes i budgetterne på sygehusdriften i regionen.

Sygeplejersker rammes af stress

I Aarhus har de oplevet at besparelserne rammer sygehuspersonalet.

Det ses helt klart, at presset på sygeplejerskerne kun bliver større og større. De blive ofte meget hårdt ramt af stress, og de bliver tidligere ramt af stress. Den bekymring frygter sygeplejerskernes nordjyske formand, Jytte Wester, også vil ramme Aalborg.

De seneste overslag viser at Region Nordjylland mangler at finde omkring 253 millioner kroner, som skal bruges til at dække deres budgetoverskridelse.

Jytte Wester udtaler “Når jeg ser på mine medlemmer så har de en presset hverdag allerede. Med de besparelser der nu skal findes et sted, vil det betyde at de får en yderligere presset hverdag”. Dette finder hun bekymrende.

Sygehuse bliver forsinket.

Lamperne bør blinke

Budgetoverskridelser på sygehuse rundt omkring i landet har betydet, at store dele af projekterne bliver skåret helt væk. Dette gør de, så de kan få pengene til at række.

Nyt Hospital Hvidovre på den københavnske vestegen skulle have været klar og i brug i år 2020. Denne dato blev dog rykket 2 år frem, altså til år 2022.

I den seneste statusrapport for sygehuse fremgår det også, at der er en reel risiko for at dette projekt ikke kan overholde totalrammen. Det vurderes også i rapporten, at den endelige renovering skal skubbes frem endnu en gang.

“De økonomiske rammer, som staten har givet Regionen til at bygge de her hospitaler, herunder Hvidovre, er yderst optimistiske for at sige det mildt.” Udtaler Christoffer Buster Reinhardt (K), Gruppeformand Region Hovedstaden.

Dette er en sætning der bør få de råde lamper til at blinke. Det betyder nemlig, at byggeriet af sygehuse ikke kan blive gjort færdigt inden for budgettet. Der er reelt kun én mulighed for at håndtere risici, det er at skære ned på omfanget af dette projekt. Det vil være de mindst væsentlige områder der bliver skåret ned på først. Men det vil stadig kunne ses på det færdige hospital.