Tidsbegrænsning som standard funktion til børn

Gitte Nielsen

Tænketank i opråb til politikere: der skal tidsbegrænsning på børns adgang til sociale medier.

Kulturministeren er åben overfor idéen om at lave en standard funktion på de sociale medier som en tidsbegrænsning.

Man kan stort set scrolle i en uendelighed, når man først har overgivet sig til underholdningen på sociale medier som Facebook og TikTok.

Der bør dog være grænser for, hvor lang tid både børn og unge må bruge på disse platforme. De sociale medier bør også være bedre til at håndhæve deres aldersgrænse.

Dette mener de i hvert fald i Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati. De har fået til opgave at komme med anbefalinger til det nordiske ministerråd. Disse anbefalinger omhandler, hvordan vi passer på den offentlige samtale online.

Der bliver ved med at komme flere forskningsresultater som viser, at børn der bruger lang tid på sociale medier mistrives mere. Det er der desværre flere og flere der gør.

Det ses også at børn får svært ved at styre tiden. Derudover opleves det også, at børn og unge bliver præsenteret for voldsomt indhold.

Derfor anbefales det også, at der skal laves en standard funktion, som sørger for, at der som udgangspunkt kun er adgang til mediet i et mere begrænset omfang. Dette skal ske når barnet opretter en konto på et socialt medie.

Tidsbegrænsning er ikke forældrenes ansvar

Anbefalingerne om tidsbegrænsing er en del af 11 bud på, hvordan vi passer bedre på vores samtaler online. De spænder bredt fra, hvordan vi kan fjerne skadeligt indhold til hvordan vi faktatjekker indhold som er genereret af kunstig intelligens.

Anbefalerninger skal tages op på et politisk niveau. Der sker ikke nok, hvis vi blot overlader disse løsninger til techfirmaerne.

Den venlige metode er afprøvet i flere år, hvor techfirmaerne selv har skullet finde ud af det.

Når det handler om børns forbrug af de sociale medier, så bør ansvaret ikke kun ligge hos forældrene.

Forældre kan altid gå ind og sige at børnene gerne må være 4 timer på for eksempel TikTok. Men nu bliver der lægget op til, at vi må sætte nogle grænser op, hvor der for eksempel er en tidsbegrænsning på en time. På den måde er det ikke forældrenes ansvar at sætte tiden ned.

Opgør med techgiganterne

Den 3 maj vil Tænketank for Tech og Demokrati præsentere deres anbefalinger til de otte nordiske kulturministre. Herefter skal der så køres en politisk proces om, hvilke af disse anbefalinger der skal føres videre ud i livet.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) roser tænketankens arbejde og er også enig i, at vi bør få et opgør med techgiganterne.

En stor del af vores liv foregår på de sociale medier som er styret af techgiganterne. Her har vi ikke indsigt i algoritmerne. Det skal være slut.

Nogle sociale medier er begyndt med at lade forældrene kontrollere mere og dermed sætte en tidsbegrænsing. TikTok har lanceret nye funktioner. Disse nye funktioner giver en tidsbegrænsning på 60 minutter om dagen. Denne funktion med tidsbegrænsning er dog også blevet kritiseret af flere, fordi den skulle være nem at omgås.