Lange ventelister og privathospitaler der ikke bliver spurgt

Gitte Nielsen

En 19 årig pige måtte betale for egen operation på grund af lange ventelister. Det betyder at hun skulle finde 120.000 kroner.

Manglende godkendelser betyder at Marie-Louise Rasmussen og mange andre patienter må betale fra deres egen lomme, for at slippe for lange ventelister til operationer.

Sundhedsministeren kræver at der sker noget handling, efter at privathospitalerne i mere end 6 år ikke er blevet spurgt om hjælp til operationer med årelange ventelister.

Det er rystende og utilfredsstillende, at patienter kan være nødsaget til at betale tusindvis af kroner fra deres egen lomme. Blot så de skal slippe for års ventetid hos det offentlige sundshedsvæsen. Det kan vi ikke være bekendt som samfund.

Dette udtaler sundhedsminister Sophie Løhde.

Privathospitaler får ikke lov på trods af ventelister

Mange patienter venter nu i flere år på at få tid til operation på de offentlige sygehuse. Dette er på trods af, at privathospitalerne står klar til at kunne operere disse patienter inden for få uger.

Privathospitalerne får bare ikke lov til at foretage disse operationer af det offentlige danske sundhedsvæsen. Det betyder at patienterne kun kan komme til hos privathospitalerne, hvis de selv vælger at betale de tusindvis af kroner fra egen lomme.

Årsagen er, at nogle privathospitaler mange en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, for at de må foretage en række højt specialiserede operationer.

Sundhedsstyrelsen har dog i mere end 6 år indlagt at åbne en ansøgningsrunde, så de private reelt kan ansøge om at blive godkendt.

Det møder hård kritik fra både eksperter og patienter.

Lange ventelister er et problem.

Der bliver ikke levet op til vejledningen

Privathospitalerne landet over er i dag godkendt af Sundhedsstyrelsen til at foretage en række ukomplicerede behandlinger. På det offentliges regning vel at mærke, hvis de offentlige sygehuse ikke kan give patienterne en tid inden for 30 dage. Dette er den såkaldte behandlingsgaranti.

Men ved de mere komplicerede indgreb bliver der krævet en særlig godkendelse fra Sundshedsstyrelsen. Hvis privathospitalerne modtager den, kommer de med i en specialeplan og så kan regionerne indgå en aftale med de private sygehuse.

Sundshedsstyrelsen har dog ikke siden 2016 åbnet op for at flere kunne søge om at komme med i denne specialeplan.

Det, selvom der i en vejledning i sundshedsloven står, at Sundshedsstyrelsen som udgangspunkt skal åbne for ansøgninger hvert tredje år.

Covid-19 stod i vejen

Sundhedsstyrelsen erkender at de burde have åbnet en ny ansøgningsrunde.

Enhedschef Agnethe Vale Nielsen fortæller at Sundshedsstyrelsen også var gået igang med at foreberede en ny ansøgningsrundet. Dog blev det arbejde stoppet da covid-19 ramte Danmark i 2020.

Styrelsen vil nu gå i gang med at forberede en ny ansøgningsrunde, for at undgå de lange ventelister.

Hun udtaler derudover at det er dybt ulykkeligt at patienter må vente i årevis, på at få tilbudt en tid på et sygehus der kan operere hende på det offentliges regning.