Voldsom kritik af Forsvarsministeriet

Gitte Nielsen

Der er ikke styr på milliardinvesteringer til Hæren. Rigsrevisionen kritiserer Forsvarsministeriet for manglende styring og overblik i forbindelse med et milliardprojekt.

Forsvarsministeriet har store problemer med deres planlægning og styring af milliarder af kroner, som er blevet tilført dansk forsvar gennem de seneste år.

Det er en af grundende til, at Forsvaret ikke kan overholde deres løfter til NATO om at stille med en kampklar brigade på 4000 soldater. Disse skal kunne indsættes i skarpe missioner.

Derfor ventes det også at ministeriet bliver udsat for en hård kritik, når Folketingets statsrevisor offentliggør undersøgelser om manglede styring, budgetoverskridelser og forsinkelser i forbindelse med opbygning af hærens vigtigste prioritet. Nemlig en kampklar 1. brigade som er kendt som hærens knytnæve. De skal bidrage til NATOs samlede forsvar.

Statsrevisorerne retter kritik mod Forsvarsministeriet

Statsrevisorerne har nu i en offentliggjort beretning rettet skarp kritik mod Forsvarministeriet, som har meget lidt styr på økonomien.

Statsrevisorerne påtaler, at ministeriet ikke har levet op til den grundlæggende og almindeligt udbredte principper for en god statslig økonomistyring.

Konsekvenserne af den mangelfulde økonomistyring er, at Folketingen og Forsvarsministeriets muligheder for at vurdere et bevillingsbehov og prioritere på et oplyst grundlag, bliver begrænset.

Statsrevisorerne kritiserer ministeriet for ikke, at have tilrettelagt en økonomistyring der gør, at ministeriet er i stand til at redegøre for, om forligsmidlerne er anvendt til at løse opgaver og nå mål og effektiviseringer, som er blevet forudsat i forsvarsforliget.

Forsvarsministeriet bliver mødt af hård kritik.

Ministeriet har mistet deres overblik

Der er god grund til at tage denne kritik alvorligt, da den handler om Danmarks forhold til NATO. Det betyder at det i sidste ende handler om Danmarks sikkerhed, dette udtaler major Esben Salling Larsen.

Første brigade er et af Danmarks vigtigste bidrag til NATO. Når der er så store udfordringer med at leve op til NATOs forpligtelser, så er det alvorligt.

Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over den samlede opbygning og modernisering af Forsvaret. Vi har været vant til at have et forsvar der kan sende bidrag ud til missioner i Afghanistan og Irak. Nu handler det dog op at opbygge et samlet forsvar med troppe enheder, der kan forsvare Danmark. De skal derudover også fungere som afskrækkelse mod øst.

Der kommer hård kritik fra NATO

Danmark har ad flere omgange fået kritik fra NATO for ikke at leve op til forpligtelserne. Dette er især fordi det går for langsomt med at få implementeret nye våbentyper og dermed få gjort første brigade klar til kamp.

I år 2020 lød det i en NATO vurdering, at så længe disse mangler ikke er blevet udbedret, så vil den operative anvendelighed af det danske militær i en konflikt mod en ligeværdig modstand være blevet begrænset.

Derfor vil det være op til de allierede at dække ind for de mangler Danmark og Forsvarsministeriet har. Sådan lyder det fra NATO der kraftigt opfordrer Danmark til at leve op til disse forpligtelser.

I år 2022 lød det fra NATO, at Danmark på forsvarsområdet gør nogle meget langsomme fremskridt. De er dermed langt fra at nå de mål, der til start er aftalt med NATO.