Akutafdelingen i opråb på Regionshospitalet Gødstrup

Gitte Nielsen

Der er ikke tid til at rapportere alvorlige fejl. Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup er i rød tilstand. Patientsikkerheden er truet.

95 sygeplejersker på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har fået nok af et stort arbejdspres og mangel på ressourcer.

I forrige måned blev der i et bekymringsbrev fra hospitalet læger advaret om, at patientsikkerheden reelt er truet. Det er en bekymring som også sygeplejerskerne deler med dem.

De savner en ledelse som træder i karakter, når indtaget af patienter overstiger antallet af sengepladser og dermed også personale i akutafdelingen. Derved bliver patientsikkerheden truet. Dette skriver de i et støttebrev.

Stigning i sygemeldinger på akutafdelingen

Sygeplejerskerne fremhæver at der på grund af arbejdspres ikke er tid til at indberette UTH i arbejdstiden.

UTH står for “utilsigtet hændelse”. Det betyder, at der opstår en begivenhed, som medfører en skade eller risiko for skade.

Det kan være alt fra mangler i sikkerhedssystemer og tab af information, til problemer med det tekniske udstyr. Det kan også være uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet.

Derudover beskriver sygeplejerskerne også, at de over de sidste år har ydet en ekstraordinær indsats for at kunne imødekomme behovet for akut behandling.

I den samme periode er der også sket en stigning i sygemeldinger, rekrutteringsproblemer, gentagne påbud og faktisk også et strakspåbud.

Anledning til stor bekymring

Sygeplejerskerne bakker lægerne op i deres bekymringsbrev, hvor de skriver at akutafdelingen har været i rød tilstand siden åbningen i april og frem til november sidste år, over 30 procent af døgnets timer.

Rød tilstand betyder, at behovet for akut behandling overstiger de ressourcer som afdelingen har.

Der er anledning til stor bekymring for de planlagte besparelser på 6,5 millioner kroner i budgettet for akutafdelingen.

Sygeplejerskerne findet det bekymrende og kritisabelt at ledelsen ikke viser lydhørhed og handling, i forhold til de alvorlige bekymringer der vises.

Her mangles der en handlekraftig hospitalledelse, som vil finde løsninger på de problemstillinger der igennem en årrække er blevet påpeget.

Minister skal i samråd om akutafdelingen

Problemerne på afdelingen får de blå partier til at trække sundhedsministeren i samråd.

Partierne vil have at ministeren forholder sig til problemerne.

De seneste dage har personale og patienter fået frem og fortalt om de store problemer, der opleves på afdelingen. Antallet af patienter er steget mens der er mangel på personale. Dette resulterer i lang ventetid for patienterne.

Alle advarselslamper blinker, når lægerne råber op om at ambulancerne holder i kø foran akutmodtagelsen. Patienter risikerer at dø, hvis de ikke får hjælp.