Ny corona variant med øgenavn efter havmonster

Gitte Nielsen

Corona variant er nu den mest dominerende i Danmark. XBB.1.5 undviger immunitet fra tidligere smitte og vaccination bedre end de andre varianter.

Denne Corona variant er til dato den mest smitsomme. I starten af januar kunne Statens Serum Institut (SSI) ikke udelukke, at en ny coronavariant ville blive den dominerende i Danmark til foråret.

Det er dog gået endnu hurtigere end instituttet havde sået. Omikron varianten XBB.1.5 er fra sidste uge blevet den mest dominerede i Danmark. Hermed er den også på eksperternes radar.

Dette fremgår af den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Den nye corona variant undviger bedre og binder bedre

Statens Serum Institut oplyser i deres rapport, at denne XBB.1.5 ikke er forbundet med mere alvorlig sygdom.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyser imidlertid i deres seneste risikovurdering, at det globalt endnu er begrænset med data til, at de fuldstændigt kan vurdere, om denne skaber mere alvorlig sygdom end de tidligere udgaver.

WHO oplyser dog også, at samlet så tyder tilgængelig information ikke på, at denne udgør en større risiko for folkesundheden i forhold til de andre cirkulerende Omikron udgaver.

Noget er dog sikkert og det er, at XBB.1.5 er mere smitsom, bedre til at undvige immunitet og så kan det også bedre binde sig til cellerne i kroppen.

WHO oplyste i januar, at denne er den hidtil mest smitsomme udgave der har cirkuleret, siden covid-19 pandemien brød ud for tre år siden.

Opkaldt efter skandinavisk mytologi

Denne corona variant har fået øgenavnet Kraken. Dette er efter den skandinaviske mytologi. Kraken er et havuhyre med mange tentakler som ødelagde hele skibe og slæbte sømænd i døden.

Der er tale om en rekombination af to andre Omikron-varianter.

Det betyder, at på et tidspunkt har omikron varianter smittet den samme person og dermed byttet dele af deres genetiske kode med hinanden.

Der er nu mere end 650 under- og subvarianter af Omikron varianten. XBB.1.5 er et slags tiptipoldebarn til XBB.

Stigende smitte i prøver

XBB.1.5 skabte i januar en omfattende smitte i det nordlige USA. Ifølge den verdensomspændende sundhedsdatabase GISAID er det også i USA denne variant er opstået. I USA udgør denne Corona variant nu 85 procent af de sekvenserede prøver.

Herhjemme er den gået fra at udgøre blot 1,5 procent af prøverne i uge 1, til at den i uge 7 udgør hele 26 procent af de sekvenserede prøver.

Varianten breder sig, men dog ikke med den kraft som har været frygtet og som er set i andre landet. Situationen er på nuværende tidspunkt meget stille og rolig.

Efter et stødt fald i spildevandsprøverne siden slutningen af december sidste, så viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut, at smitten er stedet med 17 procent i spildevandsprøverne de sidste tre uger.