PFAS fundet i grundvandet

Gitte Nielsen

Der er fundet Pfas i grundvandet i hver femte kommune.

20 kommuner har fundet Pfas over grænseværdien for drikkevand. Dette har de fundet i en eller flere af deres vandboringer.

Overalt i landet er drikkevandsboringer ramt af det der potientielt kan være sundhedsskadelige PFAS kemikalier. I alt har været fest en eller flere indvindingsboringer til drikkevand, som er blevet ramt af PFAS over den grænseværdi der er for drikkevand.

Det drejer sig om 79 boringer ud af de almene vandforsyningers 7000 indvindingsboringer. Det betyder at vandet i disse forurenede boringer ikke må blive brugt som drikkevand. I hvert fald ikke før det enten er blevet forsynet eller renset.

PFAS er skadeligt for børn og voksne

Det er ikke godt, at der er så mange boringer som er ramt. Dette mener Amalie TImmermann, som er forsker på Statens Institut for folkesundhed.

Det er meget alvorligt. Det er stof som vi ved, har en del sundhedsskadelige konsekvenser. Dette gælder både for voksne men også især for børn. Derfor er det absolut bekymrende udtaler Amalie Timmermann.

Stofferne er ikke akut giftige, men de vil blive akkumuleret i kroppen over en tid.

Stofferne er svære at nedbryde, så når vi først har dem inde på kroppen, så er de meget svære at komme af med igen. Det betyder også, at hvis personer bliver udsat for dem hver dag, så vil de blive ophobet i kroppen over tid. Kemikalierne påvirker menneskekroppen på en række negative måder.

Hos voksne personer kan disse kemikalier give forhøjet kolesterol og hvis det er i høje koncentrationer, så kan de medføre en øget risiko for kræft. Derudover kan de også give fertilitetsproblemer

Det er et hormonforstyrrende stof, så det har også en effekt på kvinder i forhold til amning. Hos børn ved vi at det skader deres immunsystem.

PFAS i drikkevandet

En national handlingsplan er på tegnebrættet

Miljøminister Magnus Heunicke siger, at der er en national handlingsplan på tegnebrættet. Det er et problem som er blevet ignoreret gennem årtier. Dette siger professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og medlem af Sundhedsstyrelsen ekspertgruppe, Phillippe Grandjean.

Han er faktisk ikke spor overrasket. Det er et alvorligt problem, som vi har ignoreret i årtier. Derudover nævner han også, at det er et problem vi på en ansvarlig måde skal tage hånd om.

Problemet med forureningen er vokset de senere år. Dette mens myndigheder og forskere løbende er blevet klogere på dets omfang og dermed også de konsekvenserne for mennesker og naturen.

Ideen om en handlingsplan blev lanceret af den forrige regering i august. Og den nye miljøminister Magnus Heunicke siger, at det indledende arbejde med handlingsplanen er i gang. Han understreger dog, at det ikke kan siges, hvornår dette problem kan være løst.